www.logana.com    
 analog új technológia a szövegfeldolgozásban    
    Bemutatkozás  |  Demó  |  in English  
     
Mindennapi Hasonlóság

Az ANAL0G asszociatív szövegkereső (a demóját lásd a www.logana.com web-helyen) egy olyan program, mely a szokásosan használt böngészőkbe (Internet Explorer, Opera, FireFox, stb.) beépülve lehetővé teszi a hibásan keresett, vagy hibásan tárolt, illetve többalakú szöveges adatok hatékony keresését is az Interneten.

A keresés során a felhasználó két adatot ad meg. Az egyik egy kereső-kifejezés, mely a legegyszerűbb esetben egy keresőszó, a másik pedig az úgynevezett határhasonlóság. Az asszociatív szövegkeresés lényege, hogy a keresőszótól nem várjuk el a teljes pontosságot (ráadásul mindezt nyelv- és karakterkészlet-független módon!). A másik adat, a határhasonlóság egy százalékban megadott érték, mely azt fejezi ki, hogy egy talált szót csak akkor fogad el az asszociatív szövegkereső, ha a keresőszóhoz viszonyított, úgynevezett szöveg-hasonlóságának mértéke meghaladja ezt a határhasonlóságot.

Általánosságban elmondható, hogy egy keresőeszköz legfontosabb paraméterei a teljesség és a sebesség. A teljesség azt jelenti, hogy a felhasználó minden olyan objektumot megtaláljon, mely rendelkezik az általa elvárt tulajdonságokkal, a sebesség pedig azt, hogy mindezt a számítógépektől manapság megszokott reakcióidőn (néhány másodpercen) belül.

A hagyományos szövegkereső eszközök (Google, Yahoo, Bing, stb.) megfelelnek a sebességi igényeknek, a teljességi feltételnek azonban csak rendkívül szűk körben tesznek eleget, ugyanis nem képesek sem a felhasználói keresések, sem a tárolt dokumentumok szöveghibáit megfelelően kezelni.

Ennek igazolására próbáljuk megkeresni a "Veiszäcker" szót bármelyik hagyományos szövegkeresőben... (Richard Karl Freiherr von Weizsäcker, 1984 és 1994 között a Német Szövetségi Köztársaság elnöke volt.)

A legérdekesebb ebben az esetben a Google, ez ugyanis három találatot is ad; egy svéd csevegő oldal három hozzászólását, ahol persze éppen ebben az alakban (Richard von Veiszäcker) hivatkoznak a német politikusra. Ennek a sikernek itt azonban két sajnálatos mellékhatása van. Az egyik, hogy e hibásan beírt hozzászólások a helyesen beírt név keresésekor már nem találhatók meg, a másik pedig, hogy e találatok mellett éppen a helyesen írt névre való hivatkozások nem találhatók meg...

A Bing azt üzeni, hogy "Veiszäcker keresése nem adott találatot.", a tippje pedig: "Ellenőrizze a helyesírást.". Aranyos, nem? Nézzük, mit mond a Yahoo? " We did not find results for: Veiszäcker. Try the suggestions below or type a new query above.", és amit ajánl: "Check your spelling."

Hát ezekkel a jó tanácsokkal bizony nem sokra megyünk, noha a helyesen írt "Weizsäcker" szó (melyre a Google több, mint egymillió találatot ad!) az előbbitől csak egy karakterben ("W" helyett "V"), és egy szomszédcserében ("Z" és "S") tér el, vagyis igen hasonlóak (hasonlóságuk 80% (!) az ANAL0G asszociatív szöveghasonlító eljárása szerint...).

Az asszociatív szövegkeresés az ANAL0G világviszonylatban egyedülálló képessége, a jelenleg létező kereső eszközök (Google, Yahoo, Bing, stb.) ehhez még csak hasonló funkcióval sem rendelkeznek. E képességet a saját fejlesztésű, nyelv- és karakterkészlet-független, rendkívül hatékony asszociatív szöveghasonlító algoritmusa biztosítja.